System dozowania Kolor-Mix umożliwia dostarczanie każdego z czterech rodzajów (kolorów) betonu w dowolne miejsce w koszu zasypowym betonu górnej warstwy wibroprasy. Instalacja składa się wózka jezdnego, wyposażonego w cztery zbiorniki betonu. Wózek ten ma możliwość przemieszczania się po torowisku od mieszarki betonu górnej warstwy, poprzez pozycje wysypu nad wibroprasą aż po pozycję postojową. Każdy ze zbiorników betonu może zawierać inny rodzaj (kolor) betonu. Jego ilość jest monitorowana w sposób. Wysyp z każdego zbiornika wyposażony jest w taśmę dozującą. Kierunek obrotów jak i ich wartość mogą być regulowane poprzez zastosowane technologie. Beton po wydostaniu się ze zbiornika, za pomocą leja, kierowany jest w wybrane miejsce kosza zasypowego betonu górnej warstwy.