Zrealizowane projekty

ForBet, Tarnobrzeg, ul. Orląt Lwowskich 51

 • Projekt i wykonanie systemu automatycznego sterowania linią suchą do rozformowania, transportu i paletyzacji elementów wibroprasowanych, transport i sztaplowanie blatów produkcyjnych, system oparty na sterowniku PLC firmy GE-Fanuc VersaMax.
 • Oprogramowanie systemu automatycznego sterowania betoniarnią z dwoma mieszarkami; system oparty na sterowniku PLC firmy Siemens S7-300. Projekt i wykonanie komputerowego stanowiska monitoringu i gromadzenia danych z przebiegu pracy betoniarni.

Kost-Bet, Aleksandria, ul. Gościnna 1

 • Wykonanie systemu automatycznego sterowania betoniarnią; ważenie kruszyw, transport wózkiem do mieszarki, ważenie cementów, ważenie i dozowanie dodatków uszlachetniających , ważenie i dozowanie farb , pomiar wstępny wilgotności komponentów z wykorzystaniem mikrofalowej sondy wilgotności (Franz Ludwig), transport mieszanek betonowych do wibroprasy wózkiem, system oparty na sterowniku PLC firmy GE-Fanuc VersaMax.
 • Projekt i wykonanie systemu automatycznego sterowania betoniarnią; system oparty na sterowniku PLC firmy GE-Fanuc VersaMax. Wykonanie i montaż dozownika farb i plastyfikatorów.
 • Wykonanie automatycznego sterowania wibroprasą SCHLOSSER, system receptur umożliwiający szybką zmianę parametrów po wymianie formy, pomiar wysokości produkowanych elementów, pełna statystyka wyprodukowanych elementów z podziałem na asortyment, system oparty na sterowniku PLC firmy Siemens S7-300 z panelem dotykowym
 • Projekt i wykonanie systemu sterowania linią mokrą, dojrzewalnią elementów gotowych, linią suchą oraz transportem poprzecznym blatów. System w całości oparty na sterownikach PLC Siemens S7-300, komputer przemysłowy z ekranem dotykowym Advantech. Do komunikacji wózka dolnego, górnego z jednostką centralną zastosowano bezprzewodową transmisję danych PROFINET z modułami SCALLANCE z wykorzystaniem funkcji SAFETY.
 • Projekt i wykonanie systemu automatycznego sterowania betoniarnią z dwoma mieszarkami; pomiar wstępny wilgotności komponentów z wykorzystaniem mikrofalowych sond wilgotności, transport mieszanek betonowych do wibroprasy wózkiem, system oparty na sterowniku PLC firmy Siemens.

Link-Europa, Wesoła, ul. M.Konopnickiej 2

 • Wymiana sterownika PLC w automatycznym systemie sterowania betoniarnią, wykonanie i montaż dozownika farb i plastyfikatorów, system oparty na sterowniku PLC firmy GE-Fanuc serii 90-30.
 • Wymiana sterownika PLC w automatycznym systemie sterowania wibroprasą RINO, system receptur umożliwiający szybką zmianę parametrów po wymianie formy, pomiar wysokości produkowanych elementów, pełna statystyka wyprodukowanych elementów z podziałem na asortyment, system oparty na sterowniku PLC firmy GE-Fanuc VersMax.

PPHU „Mackiewicz”, Łomża, ul. Piłsudskiego 117a

 • Projekt i wykonanie systemu automatycznego sterowania linią suchą do rozformowania, transportu i paletyzacji elementów wibroprasowanych, transport i sztaplowanie blatów produkcyjnych, system oparty na sterowniku PLC firmy GE-Fanuc VersaMax.
 • Wykonanie automatycznego sterowania wibroprasą MAS, system receptur umożliwiający szybką zmianę parametrów po wymianie formy, pomiar wysokości produkowanych elementów, pełna statystyka wyprodukowanych elementów z podziałem na asortyment, system oparty na sterowniku PLC firmy GE-Fanuc VersaMax.