Robot paletyzujący firmy Kawasaki, który przenosi i spiętrza palety z gotowym materiałem, oraz pobiera palety transportowe. Wszystkie elementy linii produkcyjnej działają w pełnej automatyzacji. Parametry poszczególnych urządzeń widoczne są na pulpicie sterowniczym, za którym zasiada operator.

 

W skład linii produkcyjnej wchodzą: wózek wielo widłowy – przeznaczony do transportu elementów do dojrzewalni, windy przeznaczone do spiętrzania w pionie palet z elementami – jedna po stronie mokrej, druga po stronie suchej. Podajnik hakowy wraz z obrotnicą i sztaplarką