System automatycznego sterowania produkcją betonu to zespół maszyn i urządzeń, umożliwiający wykonywanie w sposób ciągły kolejnych zarobów betonu bez udziału człowieka, o parametrach i w ilości określonej przez obsługę. System obejmuje:

  • urządzenia mechaniczne jak: klapy spustu, dozowniki (cementu, farb i plastyfikatorów) wózki itp.
  • urządzenia elektryczne; silniki, napędy, elementy zabezpieczające, sygnalizacyjne itp.
  • urządzenia elektroniczne; sterownik programowalny PLC, pulpit operatorski OP, wyświetlacze stanu wag, przetworniki do tensometrów pomiarowych